Styrgrupp och projektledning

Styrgrupp

Anne Kierkegaard

Chefläkare
Södersjukhuset AB

Birgitta Mörlin

Chefläkare
Danderyds sjukhus AB

Eva Pilsäter Faxner

Projektledare FVM SLL
Stockholms läns sjukvårdsområde

Ingrid Ludwigs

Chef IT
S:t Eriks ögonsjukhus AB

Malin Andersson

Chef IT Karolinska universitetssjukhuset

Mats Söderhäll

VO-Chef Stockholms läns sjukvårdsområde

Projektledning

Cecilia Borgström

Projektledare

Tony Brydner

Kommunikatör

Anja Schultz

Administratör