Skriv ut den här sidan

Nyhetsbrev

Här hittar du våra senaste nyhetsbrev som du kan ladda ned.

Nyhetsbreven skickas ut månatligen och vänder sig till utvecklingsledare, processhandledare och chefer samt övriga intressenter i eHälsalyftet. 

I nyhetsbrevet får du bland annat alltid statistik över genomförda dialogseminarium ute bland verksamheterna, ta del av vad som händer ute i verksamheterna, förändringar i projektet och kommande händelser.