Inbjudan till Spridningsseminarium

Den 8:e maj är det dags att summera eHälsalyftet från start till slut. Hur har det gått? Vilka resultat har vi nått? Vad händer nu?

Vad handlar eHälsalyftet om?
Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården ställer krav på ny kompetens hos medarbetarna. Utvecklingen går snabbt och det gäller att både lära sig nya verktyg och förändra organisation och arbetssätt. eHälsalyftet är en kompetensutvecklingsinsats med syfte att höja och vidareutveckla eHälsokompetensen hos medarbetarna. Metoden bygger på medarbetarledda lokala dialogseminarier där utvecklingsledare leder dialogen och ingår i nätverk för stöttning och kunskapsöverföring. 

Hur har det gått?
Hittills har 16 000 medarbetare i vården deltagit i eHälsalyftet. På spridningsseminariet den 8:e maj kommer vi att visa uppnådda resultat kopplat till målen, samt visa på nyttor och effekter för både individer och organisationer. Vi kommer även att få höra berättelser från processhandledare och utvecklingsledare som varit med och drivit eHälsalyftet i sina organisationer.

Vad händer framöver?
eHälsalyftet tar slut, men en lång och viktig förändringsresa för hälso- och sjukvården i Region Stockholm har bara tagit sin början. Hur ser den förändringsresan ut? Vi blickar framåt genom panelsamtal med representanter från våra patientföreningar, eHälsalyftets styrgrupp och företrädare från Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

När?
Datum: 2019-05-08
Tid: 13:00-16:00

Var?
Karolinska universitetssjukhusets aula "Sune Bergström", J3:07
Solnavägen 30, 171 64 Solna