Nytt lokalt arbetsmaterial!

Flera verksamheter har valt att lokalanpassa det gemensamma materialet till tema 3 som består av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

I modulbiblioteket för tema 3 finns en gemensam presentation framtagen av projektgruppen som består av representanter från de deltagande organisationerna samt företrädare för FVM. I biblioteket finns även lokalt anpassat arbetsmaterial som används under dialogseminarier i eHälsalyftets tema 3. Vill du att vi publicerar din presentation? Kontakta projektkommunikatör Tony Brydner så hjälper han till.