Skriv ut den här sidan

Kommunikation

eHälsalyftet är en SLL-gemensam satsning vilket ställer krav på goda kommunikationskanaler. Kommunikationen måste vara tydlig både mot allmänheten och patienterna men också gentemot projektdeltagare och övriga intressenter.

Kommunikationskanaler

  • Organisationsspecifika intranät
  • Extern webbplats
  • Nyhetsbrev
  • Mejl/telefon
  • Post