Skriv ut den här sidan

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) delfinansierar eHälsalyftet vilket ställer krav på korrekt redovisning och synliggörande.

Varje år beviljar Europeiska socialfonden (ESF) stöd till olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till ökad sysselsättning och kompetensutveckling. 2016 beviljade ESF stöd till genomförandet av eHälsalyftet, en kompetensutvecklingsinsats för att vidareutveckla medarbetares kunskap om ehälsa. 

eHälsalyftet är ett SLL-gemensamt initiativ där både följande organisationer deltar:
Danderyds sjukhus AB, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB. 

Projektledningen har regelbundna avstämningsmöten med ESF för att säkerhetsställa att de krav och regler som upprättats följs.

Vid samtliga arbetsmöten, dialogseminarium och övriga sammankomster inom ramarna för projektet ska en EU-flagga finnas väl synlig. Allt skriftligt material och presentationer inom eHälsalyftet ska följa de mallar som finns utarbetade för projekt finansierade av ESF.