Skriv ut den här sidan

eHälsalyftet

Många samhällsområden har lyckats ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och på så vis skapat genomgripande förändringar. Hälso- och sjukvården är ett sådant område där behovet av förändring och modernisering är stort. Tiden för kompetensutveckling är ofta svår att finna i en vårdverksamhet med knappa resurser. För att möta allmänhetens kravbild och på bästa vis nyttja digitaliseringens möjligheter behöver medarbetare inom hälso-och sjukvården lyfta sin e-hälsokompetens.

Hur ska vi nå dit?

År 2015 ansökte Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset om stöd för att genomföra eHälsalyftet. eHälsalyftet pågår mellan 2016-2019 och delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), projektet är en del av ett stort pågående förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. 

eHälsalyftet bygger på en lärandemodell med dialogseminarium. Under ett dialogseminarium träffas medarbetare från olika yrkeskategorier i en grupp om 10-12 personer för att dialogisera kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

eHälsalyftet är en del av ett pågående utvecklingsarbete inom landstinget och arbetet med framtidens hälso- och sjukvård och framtidens vårdinformationsmiljö.

Deltagande organisationer

  • Danderyds sjukhus AB
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Stockholms läns sjukvårdområde
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Södersjukhuset AB